50035003.h235003.h29 Článkové ohrevné teleso pre nepriamy ohrev vody hlavne v bojleroch. Je tvorené keramickými nosníkmi kruhového prierezu, vnútri ktorých prechádza ohrevná špirála. Patrí k najrozšírenejším typom ohrevných telies. Je konštruktované pre umiestnenie do vodorovnej kovovej trubky, niektoré prevedenia môžu pracovať vo zvislej polohe. Je vyrábané vo stále sa rozširujúcom počte prevedení, ktoré sa môžu líšiť prakticky vo všetkých parametroch. Najbežnejšie typy ukončenia telesa a pripojovacích vývodov sú uvedené v nákrese, bežne vyrábáné priemery [mm] sú 48,5; 48; 45; 42; 36; 26; 25; 24; 22; 20; 18; 16 a ďaľšie. Uvedené tabuľky predstavujú začiatok zoznamu vyrábaných prevedení.

Copyright 2010 - 2015 JARLU dizajn - tvorba internetových web stránok