48104810
typové číslo objednací V W D počet ks do kružnice
481090010 115 100 80 2
481090020 230 175 95 2
481090030 230 200 110 2
481090040 230 250 110 2

Topné těleso je složeno ze tří nerezových topných tyčí vzájemně propojených a zakončených připojovacími svorníky M4 s maticemi. K pokrytí ØD se používá dvojice topných těles. K jejich spojení slouží šrouby M5.

Topné těleso tohoto typu je určeno pro ohřev forem, hlav vstřikovacích lisů na plasty apod. s provozní regulovatelnou teplotou 150 °C až 300 °C.
Maximální přípustná povrchová teplota pláště topného tělesa je 500 °C.
Regulaci nedodáváme.

Copyright 2010 - 2015 JARLU dizajn - tvorba internetových web stránok