59395939
typové číslo objednacie V W L L1
593990000 230 666 562 16,5
593990010 230 666 466,5 35

Topné těleso se skládá z topného článku a dvou připojovacích patek opatřených šrouby M4, které slouží k připojení přívodních vodičů.

Topné těleso je určeno pro kontaktní ohřev varných přihřívacích desek ve velkokapacitních kuchyních. Důležité pro odpovídající životnost je přitisknutí topných těles k desce, nebo do drážek desky.

Copyright 2010 - 2015 JARLU dizajn - tvorba internetových web stránok