it_pr_m
Prevedenie pre montáž do príruby (s jimkou pre anódovú tyč).
Teleso je určené pre priamy ohrev vody v elektrických ohrievačov talianskej výroby
(Isea,Ocean,General,Idropi a ďalšie)

Technické parametry:

U=230V, P=2000W

Copyright 2010 - 2015 JARLU dizajn - tvorba internetových web stránok