3166_m
Vypínač dvojitý do starších prístrojov a zariadení

I=10A, U=250V

Typové označenie 3166

Copyright 2010 - 2015 JARLU dizajn - tvorba internetových web stránok