3610.11
Prepínač platní 7 polohový typ 3610.11 pre prepínanie výkonu platní s 4 vývodmi.
U=250V, I=16A

Priama náhrada prepínača typu 5HT/033.

Použitie: novšie el. šporáky a variče

Copyright 2010 - 2015 JARLU dizajn - tvorba internetových web stránok