KR11_m
Vhodný pre reguláciu teploty ohrievanej kvapaliny
Regulačný rozsah= 7-77°C
U=240V, I=16(2)A
Prepínací kontakt, 3 svorky - ploché kolíky 6,3x0,8 mm
Dĺžka kapiláry=480mm, priemer čidla=6mm
Dĺžka hriadele od roviny uchytenia=14mm
Použitie ohrievače vody

Copyright 2010 - 2015 JARLU dizajn - tvorba internetových web stránok